Thursday, August 7, 2014

കൂലിപ്പണിക്കാർ

കൂലിപ്പണിക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ അവനെപ്പറ്റി ഏറെ പരാതിയുള്ളതു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാഷുമ്മാർക്കുമാണു. അവൻ രാവിലെ എട്ടുമണിക്കെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയായി. ‘പണിക്ക് വിളിച്ചാൽ സമയത്തിനൊന്നും വരത്തില്ല’ എന്നാണു കമന്റ്. ഈ പറയുന്ന വിദ്വാന്മാർ എത്രമണിക്കാണു ഓഫീസിലും പള്ളിക്കുടത്തിലുമൊക്കെ എത്തുന്നതെന്നു ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ആപ്പിസിലെത്തിയാലോ.... ജീവിതപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ളവർ കാത്തുനിൽക്കുകയാണു. അവരെ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ നേരെ കയറിപ്പോകും. സിനിമ, സീര്യൽ, രാഷ്ട്രീയം, പെൺ‌വാണിഭം. ഇതൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ചർച്ചചെയ്തു അപ്ഡേറ്റാക്കിയിട്ടേ സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കു. ‘പണവും പാരിതോഷികവും കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതു ശിക്ഷാർഹമാണു’ എന്ന ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണു ചിലരെ പെട്ടെന്നു ഓർമ്മ വരുന്നതു. പിന്നെ അവരുടെ ഫയൽ എടുത്തുവച്ച് പണിതുടങ്ങും. അന്നത്തേക്ക് ഏതൊ ഒരിരയെ മനസിൽ കണ്ട് ഒരു ഫുൾബോട്ടിലോ, പട്ടുസാരിയോ, KSFE യിലെ അടവോ, കാർ വായ്പയുടെ ഗഡുവോ ഒക്കെ സ്മരിച്ച് ധ്യാനാത്മകമായി പണിതുടങ്ങുന്നു. ഇതിനിടയിലെങ്ങാനും സാധാരണപൌരൻ ഇടപെട്ടാൽ അവനെ റൂളും ചട്ടവും പറഞ്ഞ് വിരട്ടും.

ഇവരാണു കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ പണിക്കുറ്റം പറയുന്നതു. അവൻ പണിചെയ്തതു ശരിയായില്ല. കണ്ടില്ലെ, കോഴി ചപ്പുമാന്തിയതുപോലെയാണു സ്ഥലം കിളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതു. ഇവനെന്താ കൂന്താലിക്കുപകരം ഇടയിളക്ക് തൂമ്പയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതു? എന്നിങ്ങനെയാണു എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കലിപ്പ്.

എന്റെ സാറെ, അവൻ അതു ചെയ്യുന്നതു തന്നെ അധികം! അവനു ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി 600 രൂപയേയുള്ളു. മിക്കവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലികിട്ടാനുള്ള അതേ വിദ്യാഭ്യാസം, +2 ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിലധികവും കാണും. തലതിരിവു കൊണ്ടോ, നിങ്ങളെപ്പോലെ കാശുകൊടുത്തു കോച്ചിങ്സെന്ററിൽ പോകാൻ കഴിവില്ലാത്തതു കൊണ്ടോ ആണു അവനു തൂമ്പയെടുക്കേണ്ടി വന്നതു. നിങ്ങൾ 10470-26870 സ്കെയിലിൽ 73% ഡി.എയും ചേർത്തു ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പോൾ അവനു ഒരുമാസം ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതു 18000 ഊഭാ! അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരു പണിയുമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കിട്ടും മാസം 20000. പണിയില്ലാത്ത ദിവസം അവനു കൂലിയില്ല. പക്ഷെ 4 ഞായറും, ഒരു രണ്ടാംശനിയും ചേർത്താണു നിങ്ങൾ കൂലിവാങ്ങുന്നതു. അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ നിങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിനു 35 ദിവസത്തേ ശമ്പളമാണു വാങ്ങിക്കുന്നതു. അപ്പോൾ അവനുമായുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെയും വർദ്ധിക്കും. ആ തോതിൽ അവനു കിട്ടുന്നതു വെറും15000.

കൂലിപ്പണിക്കാരനു പനിപിടിച്ചാൽ അവന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാകു, ഒരു കടലാസെഴുതിത്തന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവനു അവധിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കുമോ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവന്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവു അവൻ തനിയെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പനിവന്നാൽ അതുമൊരു വരുമാനമാണു. മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൊടുത്താൽ പണം സർക്കാർ തരും. നല്ല വിദ്വാന്മാരാണെങ്കിൽ പലചരക്കു വാങ്ങിയിട്ടുപോലും മെഡിക്കൽ റീ-ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ അതിനു പറ്റിയ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറും പലചരക്കുകടയും ചേർന്ന കടകൾ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അവിടെയാണു പറ്റ്!

കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ശേഷം ചിന്ത്യം. അവനേപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിലാണു നിങ്ങൾ അപ്പിയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നതെന്നു മറക്കരുതു. മാസാമാസം ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അവനെയൊന്നു ഓർക്കണം. അവന്റെ കാര്യം ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കാരണം അവന്റെ വിയർപ്പിന്റെ മണമുള്ള നോട്ടാണു നിങ്ങൾ മാസാദ്യങ്ങളിൽ ATM കൌണ്ടറുകളിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നതു. നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നാടിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സാറന്മാരെ. പക്ഷെ അവർ കോഴിചിക്കുന്നപോലെങ്കിലും ചിക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വിശക്കും. ചിലപ്പോൾ നാറുകയും ചെയ്യും. ചത്തിട്ട് കുഴിച്ചിടാൻ ഒരു കുഴിമാന്താനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ ‘ജീവിതം രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാടു പെടുന്ന’ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്?
Photo: കൂലിപ്പണിക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ അവനെപ്പറ്റി ഏറെ പരാതിയുള്ളതു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാഷുമ്മാർക്കുമാണു. അവൻ രാവിലെ എട്ടുമണിക്കെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയായി. ‘പണിക്ക് വിളിച്ചാൽ സമയത്തിനൊന്നും വരത്തില്ല’ എന്നാണു കമന്റ്. ഈ പറയുന്ന വിദ്വാന്മാർ എത്രമണിക്കാണു ഓഫീസിലും പള്ളിക്കുടത്തിലുമൊക്കെ എത്തുന്നതെന്നു ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ആപ്പിസിലെത്തിയാലോ.... ജീവിതപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ളവർ കാത്തുനിൽക്കുകയാണു. അവരെ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ നേരെ കയറിപ്പോകും. സിനിമ, സീര്യൽ, രാഷ്ട്രീയം, പെൺ‌വാണിഭം. ഇതൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ചർച്ചചെയ്തു അപ്ഡേറ്റാക്കിയിട്ടേ സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കു. ‘പണവും പാരിതോഷികവും കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതു ശിക്ഷാർഹമാണു’ എന്ന ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണു ചിലരെ പെട്ടെന്നു ഓർമ്മ വരുന്നതു. പിന്നെ അവരുടെ ഫയൽ എടുത്തുവച്ച് പണിതുടങ്ങും. അന്നത്തേക്ക് ഏതൊ ഒരിരയെ മനസിൽ കണ്ട് ഒരു ഫുൾബോട്ടിലോ, പട്ടുസാരിയോ, KSFE യിലെ അടവോ, കാർ വായ്പയുടെ ഗഡുവോ ഒക്കെ സ്മരിച്ച് ധ്യാനാത്മകമായി പണിതുടങ്ങുന്നു. ഇതിനിടയിലെങ്ങാനും സാധാരണപൌരൻ ഇടപെട്ടാൽ അവനെ റൂളും ചട്ടവും പറഞ്ഞ് വിരട്ടും. 

ഇവരാണു കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ പണിക്കുറ്റം പറയുന്നതു. അവൻ പണിചെയ്തതു ശരിയായില്ല. കണ്ടില്ലെ, കോഴി ചപ്പുമാന്തിയതുപോലെയാണു സ്ഥലം കിളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതു. ഇവനെന്താ കൂന്താലിക്കുപകരം ഇടയിളക്ക് തൂമ്പയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതു? എന്നിങ്ങനെയാണു എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കലിപ്പ്. 

എന്റെ സാറെ, അവൻ അതു ചെയ്യുന്നതു തന്നെ അധികം! അവനു ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി 600 രൂപയേയുള്ളു. മിക്കവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലികിട്ടാനുള്ള അതേ വിദ്യാഭ്യാസം, +2 ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിലധികവും കാണും. തലതിരിവു കൊണ്ടോ, നിങ്ങളെപ്പോലെ കാശുകൊടുത്തു കോച്ചിങ്സെന്ററിൽ പോകാൻ കഴിവില്ലാത്തതു കൊണ്ടോ ആണു അവനു തൂമ്പയെടുക്കേണ്ടി വന്നതു. നിങ്ങൾ 10470-26870 സ്കെയിലിൽ 73% ഡി.എയും ചേർത്തു ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പോൾ അവനു ഒരുമാസം ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതു 18000 ഊഭാ! അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരു പണിയുമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കിട്ടും മാസം 20000. പണിയില്ലാത്ത ദിവസം അവനു കൂലിയില്ല. പക്ഷെ 4 ഞായറും, ഒരു രണ്ടാംശനിയും ചേർത്താണു നിങ്ങൾ കൂലിവാങ്ങുന്നതു. അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ നിങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിനു 35 ദിവസത്തേ ശമ്പളമാണു വാങ്ങിക്കുന്നതു. അപ്പോൾ അവനുമായുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെയും വർദ്ധിക്കും. ആ തോതിൽ അവനു കിട്ടുന്നതു വെറും15000.

കൂലിപ്പണിക്കാരനു പനിപിടിച്ചാൽ അവന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാകു, ഒരു കടലാസെഴുതിത്തന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവനു അവധിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കുമോ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവന്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവു അവൻ തനിയെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പനിവന്നാൽ അതുമൊരു വരുമാനമാണു. മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൊടുത്താൽ പണം സർക്കാർ തരും. നല്ല വിദ്വാന്മാരാണെങ്കിൽ പലചരക്കു വാങ്ങിയിട്ടുപോലും മെഡിക്കൽ റീ-ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ അതിനു പറ്റിയ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറും പലചരക്കുകടയും ചേർന്ന കടകൾ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അവിടെയാണു പറ്റ്!

കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ശേഷം ചിന്ത്യം. അവനേപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിലാണു നിങ്ങൾ അപ്പിയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നതെന്നു മറക്കരുതു. മാസാമാസം ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അവനെയൊന്നു ഓർക്കണം. അവന്റെ കാര്യം ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കാരണം അവന്റെ വിയർപ്പിന്റെ മണമുള്ള നോട്ടാണു നിങ്ങൾ മാസാദ്യങ്ങളിൽ ATM കൌണ്ടറുകളിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നതു. നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നാടിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സാറന്മാരെ. പക്ഷെ അവർ കോഴിചിക്കുന്നപോലെങ്കിലും ചിക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വിശക്കും. ചിലപ്പോൾ നാറുകയും ചെയ്യും. ചത്തിട്ട് കുഴിച്ചിടാൻ ഒരു കുഴിമാന്താനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ ‘ജീവിതം രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാടു പെടുന്ന’ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്?

No comments: