Sunday, March 17, 2013

ഹിന്ദുമതമെന്നൊന്നില്ല

സനാതനധർമ്മം ഒരു മതമല്ല എന്ന വിധി സ്വാഗതാർഹമാണു. ഈ തിരിച്ചറിവ് വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. മതമാകണമെങ്കിൽ അതിനു സെമറ്റിക് രീതിയിലുള്ള കെട്ടുറപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നാണു ആദായനികുതി വകുപ്പ് ട്രിബ്യൂണല്‍ നാഗ്പൂറിന്റെ നിരീക്ഷണം. അതു ശരിയുമാണു. ഒരു മതത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, ഹിന്ദുധർമ്മം.

സനാതനധർമ്മത്തെ സെമറ്റിക് മാതൃകയിൽ ഒരു മതമായി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വിധി എന്തു കൊണ്ടും ഗുണപരമാണു. കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വമുള്ള സെമെറ്റിക് മതങ്ങൾ ഇന്നു എവിടെ ചെന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭൂരിപക്ഷ സനാതനികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു? മതത്തിന്റെ ചോരയോട്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു സനാതനധർമ്മത്തെ ഒരുമതക്കി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത്. ഹിന്ദുധർമ്മ വിമർശകർ അതെങ്കിലും ഓർക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ഒരോരോ ഭ്രാന്തിന്റെ പേരിൽ സനാതനികളാണെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സനാതനധർമ്മത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിനു അവസരമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ വ്യക്തിപരമായി മാത്രം ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണു. 5000 കൊല്ലമായി യാതൊരുവിധ കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വവുമില്ലാതെ വ്യക്തിനിഷ്ഠയിലും കുടുംബമഹിമാവിലും മാത്രം പുലർന്നു പോന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണു ഹിന്ദുധർമ്മം. അതു സനാതനമാണു. അതിനു ഒരു മതത്തിന്റെയും പരിരക്ഷ ആവശ്യമില്ല. ആ ചിന്ത ഉണരാ‍ൻ ഈ വിധി അവസരമൊരുക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

അങ്ങനെ ലോകത്തെ എക്കാലത്തേയും മതനിരപേക്ഷ വിശ്വാസമായി ഉയരാ‍ൻ ഹിന്ദുവെന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന സനാതനികൾക്ക് കഴിയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും ഇനി ആശങ്കയോ ലജ്ജയോ ഇല്ലാ‍തെ സനാതനധർമ്മം പുലർത്താവുന്നതേയുള്ളു. പാശ്ചാത്യചിന്താധാരയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണവർ ഇക്കാലമെല്ലാം സനാതനധർമ്മത്തെ വീക്ഷിച്ചത്. അതിന്റെ പിഴവ് ഇനി തിരുത്താം. അവർക്കു മാറി ചിന്തിക്കാം. അതുപോലെ ഇതരമതസ്ഥനായി ഇരിക്കെ സനാതനധർമ്മത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നതിലും സനാതനധർമ്മം പിൻ‌പറ്റുന്നതിലും തെറ്റില്ലെന്നു വരുന്നു. ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണു അത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിശാലവിഹായസ്സിലേക്ക് വളരാൻ സനാതനധർമ്മ ചിന്തകൾ സഹായിക്കുന്ന കാലം വരികയാണു. ലോകത്തിലെ സകലതിനും ആശ്രയവും തണലുമേകിക്കൊണ്ട് : ലോകാ സമസ്ഥാ സുഖിനോ ഭവന്തു


പ്രസക്ത ഭാഗം:
 
"The objects of the assessee is not for advancement, support or propagation of a particular religion. Worshipping Lord Shiva, Hanumanji, Goddess Durga and maintaining the temple is not advancement, support or propagation of a particular religion. Lord Shiva, Hanumanji & Goddess Durga do not represent any particular religion. They are merely regarded to be the super power of the universe. Further, there is no religion like “Hinduism”. The word “Hindu” is not defined in any of the texts nor in judge made law. The word was given by British administrators to inhabitants of India, who were not Christians, Muslims, Parsis or Jews. Hinduism is a way of life. It consists of a number of communities having different gods who are being worshipped in a different manner, different rituals, different ethical codes. The worship of god is not essential for a person who has adopted Hinduism way of life. Therefore, expenses incurred for worshipping of Lord Shiva, Hanuman, Goddess Durga and for maintenance of temple cannot be regarded to be for religious purpose (Commissioner of Hindu Religious and Charitable Endowments vs. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar 1954 SCJ 335 & T. T. Kuppuswamy Chettiar Vs. State of Tamil Nadu (1987) 100 LW 1031 followed)."

വിധിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും :  http://dl.dropbox.com/u/35032186/ITA_No_223_Nagpur_11_10_2012.pdf


3 comments:

അഷ്‌റഫ്‌ സല്‍വ said...

ഫേസ് ബുക്കിൽ ഈ കുറിപ്പും ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാ പൂർവ്വം വായിച്ചിരുന്നു .
സനാതന ധര്മ്മത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ അസഹിഷ്ണുത വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി.

നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി said...

ഫേസ്ബുക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമാധാനത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ അപാരമായ സഹിഷ്ണുത വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി!

നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി said...
This comment has been removed by the author.